Lễ Khai Pháp ngày 15 tháng giêng Mậu Tuất, (nhằm 02/03/2018)


     

Sáng ngày 15 tháng giêng Mậu Tuất, (nhằm 02/03/2018). Tại TVTL Đại Giác. Như thường lệ, cứ mỗi độ xuân qua, khi những cánh hoa đào rơi rụng, tung bay trong gió, – Lễ Khai Pháp lại được long trọng diễn ra, trong niềm hân hoan chào đón một mùa tu học mới của Chư thiện nam, tín nữ Phật tử gần xa. Lễ Khai Pháp năm nay. Dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức trụ xứ, là đông đảo Phật tử các đạo tràng Lào Cai; Sa Pa; Lai Châu, quý thiện nam, tín nữ Phật tử khắp nơi cùng về tham dự. Sau lần lượt các nghi thức hành chính được cử hành: Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm đàn tràng tác lễ chứng minh; chào Quốc kỳ, Đạo kỳ; dâng hoa cúng dường trang trọng diễn ra. Thầy Trụ trì đã có đôi lời thay cho bài diễn văn khai mạc, sách tấn quý Phật tử tu tập và tuyên bố khai mạc buổi lễ. Thầy nhấn mạnh:-Tu hành là thực hành giáo Pháp của Phật để có được sự an lành, hạnh phúc ngay trong thực tại.- Đến chùa, Quy y Tam Bảo là việc trở về nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng để tìm hiểu lời Phật dạy và các phương pháp tu hành, ngõ hầu có được trí tuệ. Nhờ có trí tuệ ta sẽ nhận ra được lẻ thật của cuộc đời. Khi nhận biết được mọi lẻ thật của cuộc đời, lúc ấy già, bệnh, chết, được, mất, bại, thành…, những sự việc, hiện tượng bất như ý đến, ta vẫn bình thản an vui, và đó cũng chính là nhân tố quyết định đến sự Giác ngộ- giải thoát viên mãn trong tương lai. Thể theo chương trình buổi lễ. Huynh trưởng Khải Phước Ngộ – Nguyễn Văn Tuyến đã đại diện cho Phật tử các Đạo tràng và toàn thể Phật tử hiện diện, dâng lời phát nguyện tu tập trước Tam Bảo: Nguyện tinh tấn tu học và phụng sự Chánh Pháp, – làm lợi ích cho mình và tha nhân, mãi dũng tiến trên bước đường tu tập giác ngộ-giải thoát. Long trọng diễn ra, trong không khí trang nghiêm, đầy ý nghĩa. Buổi lễ đã lưu lại trong tâm khảm mỗi người con Phật nơi đây, một ý thức sâu sắc về tinh thần tu tập, phụng sự Chánh pháp – lợi lạc chúng sinh, tinh tấn trên bước đường Giác ngộ – giải thoát.Thầm nguyện Tam Bảo mãi thường trụ thế gian; các hạng mục công trình xây dựng TVTL Đại Giác sớm hoàn thành; Chư Tôn Đức Pháp thể khinh an, tuệ Đăng thường chiếu, Phật sự viên thành; quý Phật tử các Đạo tràng, thiện nam tín nữ Phật tử gần xa thân tâm thường lạc, gia quyến an khang, tâm Bồ Đề kiên cố, tinh tấn tu hành giác ngộ- giải thoát; nguyện cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc. Một năm mới an lành, hạnh phúc khắp nơi nơi.

Người đăng: Thiền Viện Đại Giác vào 6 Tháng 3 2018

         Sáng ngày 15 tháng giêng Mậu Tuất, (nhằm 02/03/2018). Tại TVTL Đại Giác. Như thường lệ, cứ mỗi độ xuân qua, khi những cánh hoa đào rơi rụng, tung bay trong gió, – Lễ Khai Pháp lại được long trọng diễn ra, trong niềm hân hoan chào đón một mùa tu học mới của Chư thiện nam, tín nữ Phật tử gần xa.

Lễ Khai Pháp năm nay. Dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức trụ xứ, là đông đảo Phật tử các đạo tràng Lào Cai; Sa Pa; Lai Châu, quý thiện nam, tín nữ Phật tử khắp nơi cùng về tham dự.
Sau lần lượt các nghi thức hành chính được cử hành: Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm đàn tràng tác lễ chứng minh; chào Quốc kỳ, Đạo kỳ; dâng hoa cúng dường trang trọng diễn ra. Thầy Trụ trì đã có đôi lời thay cho bài diễn văn khai mạc, sách tấn quý Phật tử tu tập và tuyên bố khai mạc buổi lễ. Thầy nhấn mạnh:
-Tu hành là thực hành giáo Pháp của Phật để có được sự an lành, hạnh phúc ngay trong thực tại.
– Đến chùa, Quy y Tam Bảo là việc trở về nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng để tìm hiểu lời Phật dạy và các phương pháp tu hành, ngõ hầu có được trí tuệ. Nhờ có trí tuệ ta sẽ nhận ra được lẻ thật của cuộc đời. Khi nhận biết được mọi lẻ thật của cuộc đời, lúc ấy già, bệnh, chết, được, mất, bại, thành…, những sự việc, hiện tượng bất như ý đến, ta vẫn bình thản an vui, và đó cũng chính là nhân tố quyết định đến sự Giác ngộ- giải thoát viên mãn trong tương lai.
Thể theo chương trình buổi lễ. Huynh trưởng Khải Phước Ngộ – Nguyễn Văn Tuyến đã đại diện cho Phật tử các Đạo tràng và toàn thể Phật tử hiện diện, dâng lời phát nguyện tu tập trước Tam Bảo: Nguyện tinh tấn tu học và phụng sự Chánh Pháp, – làm lợi ích cho mình và tha nhân, mãi dũng tiến trên bước đường tu tập giác ngộ-giải thoát.

   Long trọng diễn ra, trong không khí trang nghiêm, đầy ý nghĩa. Buổi lễ đã lưu lại trong tâm khảm mỗi người con Phật nơi đây, một ý thức sâu sắc về tinh thần tu tập, phụng sự Chánh pháp – lợi lạc chúng sinh, tinh tấn trên bước đường Giác ngộ – giải thoát.
Thầm nguyện Tam Bảo mãi thường trụ thế gian; các hạng mục công trình xây dựng TVTL Đại Giác sớm hoàn thành; Chư Tôn Đức Pháp thể khinh an, tuệ Đăng thường chiếu, Phật sự viên thành; quý Phật tử các Đạo tràng, thiện nam tín nữ Phật tử gần xa thân tâm thường lạc, gia quyến an khang, tâm Bồ Đề kiên cố, tinh tấn tu hành giác ngộ- giải thoát; nguyện cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc. Một năm mới an lành, hạnh phúc khắp nơi nơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *