Giới thiệu Thiền Viện Trúc Lâm Đại Giác

Thiền Viện Trúc Lâm Đại Giác là Thiền Viện thuộc hệ phái Trúc Lâm Yên Tử do Hòa Thượng Thượng THANH Hạ TỪ làm Tông chủ, tu tập theo đường lối Thiền Tông VN.
– Thiền Viện Trúc Lâm Đại Giác là nơi chuyên tu Thiền theo tông chỉ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mà tổ tiên ta đã dày công dựng lập. Đường lối tu hành đúng với chính pháp của đạo Phật, nhằm khôi phục, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và tinh thần Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nói riêng.

– Thiền Viện Trúc Lâm Đại Giác tạo duyên lành ( điều kiện tốt) cho những ai thiết tha muốn thể nghiệm chân lý, phát triển tuệ giác, hướng đến giác ngộ giải thoát đúng với mục đích lý tưởng của người tu Phật : “Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn”(tự giác ngộ cho minh, cho người cho đến ngày viên mãn) .– Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác cũng là nơi thắng cảnh du lịch tâm linh, cho những ai muốn tìm về chốn Thiền môn để sống những giây phút an lạc mầu nhiệm của tự tâm trong những ngày làm việc mệt mỏi; là mái ấm tình thương cho những người già neo đơn, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt cần được giúp đỡ.

Địa chỉ: Số 08 Ngõ Vườn Treo, Đường Điện Biên Phủ, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai