Hòa Thượng Thường Chiếu quang lâm Thiền viện Sùng Phúc

Duyên Lành vô cùng hy hữu, Hoà Thượng thượng Nhật hạ Quang- Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Quản trị Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam, Trụ Trì Thiền Viện Trúc Lâm Thường Chiếu đã quang lâm Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc trong ngày hôm nay ( 1/10 năm Đinh Dậu). Hoà Thượng đã có buổi chia sẻ, sách tấn với Chư Tăng, Ni, Phật Tử trong thiền phái Trúc Lâm khu vực phía Bắc trước sự vui mừng, cảm động từ toàn thể đại chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *